Inkluderande akademimiljö i syfte att skapa ett livslångt intresse till fotbollen

 

I ÖFK:s ungdomsakademi finns två centrala mål. Först och främst vill vi ge barn och ungdomar möjlighet att skapa en livslång relation till fotbollen. Det handlar inte nödvändigtvis om att bli elitspelare, det kan istället leda till spel på en lägre nivå, att någon blir domare, en annan funktionär, en tredje ledare eller att de i framtiden blir vårdnadshavare till nästa generations fotbollsspelare.

För att nå dit tror vi på en miljö som är inkluderande. I utbildningen förekommer ingen särbehandling av spelare, samtliga behandlas lika. Vi kan dock aldrig avgöra vilken väg barn och ungdomar väljer i sitt fotbollsliv, men vad som är viktigt är att alla får chansen – på så sätt är det ingen som exkluderas.

Det andra centrala målet är att fostra spelare till ÖFK:s A-lag. För att lyckas med det bedriver vi en kvalitativ verksamhet. 2016 tar vi nästa steg i att förbättra vår utbildning – samtliga träningsgrupper får en bättre utvecklingsmiljö med fler utbildade instruktörer samtidigt som antalet match- och träningstillfällen utökas.

Vi vill med verksamheten bidra till utvecklingen av länets fotboll samtidigt som vi, med klubbens värdegrund som utgångspunkt, skapar en rolig, kvalitativ fotbollsmiljö som dels bidrar till att öka fotbollsintresset, men också till att utveckla våra ungdomar som människor.

Läs mer om ÖFKs akademiverksamhet på deras hemsida…