Northern Elite Trophy - Nyhet - Skellefteå - 1

Tyvärr ingen livestreaming i helgen

post i: Nyhet

Tyvärr blir det ingen livestreaming i helgen. Vi får inte till det på ett tillfredställande sätt varken logistiskt eller tekniskt. Resultaten kommer att uppdateras på hemsidan löpande under turneringens gång.