Northern Elite Trophy

Denna turnering, som är ett samarrangemang mellan Skellefteå FFs och Östersunds FKs akademier, är ett led i att skapa en bättre matchmiljö för våra akademispelare.

Tanken är att några nordnorska, nordsvenska och nordfinska akademier ska möta varandra under ett antal sammandrag under vardera säsong. Syftet med detta matchutbyte är att utöka de deltagande akademiernas matchkalendrar med riktigt utmanande matcher.

Skellefteå FF och Östersunds FK hoppas att Northern Elite Trophy kommer bli en väldigt viktig pusselbit för att utveckla flick- och pojkelitspelare på våra breddgrader!

This tournament, which is a co-arrangement between Skellefteå FF's and Östersunds FK's academies, is part of creating a better match environment for our academy players.
The idea is that some North Norwegian, North Swedish and Northern Finnish academies will meet each other for a number of summaries during each season. The purpose of this match exchange is to expand the participating academies' match calendars with really challenging matches.
Skellefteå FF and Östersunds FK hope that the Northern Elite Trophy will be a very important piece of the puzzle to develop girl and boy players on our latitudes!